Учители – начален курс:                                             Възпитатели 77 ОУ:

1.клас –    П.Ценкова                                                                 1.клас-  Йорданка Стойчовска

2.клас –    М.Сербезова                                                              2. клас- К.Въчинска

3.клас –    Изолина Рангелова                                                 3. клас-Катя Георгиева

4.клас –    В.Цанева                                                                    4.клас – Л.Тодорова

 

Учители – основен курс:

 

Български език и литература –  Е. Иванова

Математика – П. Атанасова

Английски език  – M. Петкова

Човекът и природата, Биология и  здравно образование –  И. Халембакова

Химия и опазване на околната среда – И. Халембакова

История и цивилизация- – А. Цанова, О.Халембаков

География и икономика – А. Цанова

Физика и астрономия – П. Атанасова

Изобразително изкуство – И. Павлова

Домашен бит и техника – И. Павлова

Информационни технологии – Т. Рангелова

Физическо възпитание и спорт – Т. Рангелова

Музика – В.Петкова

 

5 клас- класен ръководител Ив.Халембакова

6 клас-класен ръководител  Елена Иванова

7 клас- класен ръководител Мария Петкова