Учители – начален курс:                                             Възпитатели 77 ОУ:

1.клас –    М.Сербезова                                                                  1.клас-К.Въчинска

2.клас –   Изолина Рангелова                                                     2. клас-Катя Георгиева

3.клас –    В.Цанева                                                                        3. клас-Л.Тодорова

4.клас –   П.Ценкова                                                                      4.клас – Йорданка Стойчовска

 

Учители – основен курс:

 

Български език и литература –  Е. Иванова

Математика – П. Атанасова

Английски език  – M. Петкова

Човекът и природата, Биология и  здравно образование –  И. Халембакова

Химия и опазване на околната среда – И. Халембакова

История и цивилизация- 6-ти и 7-ми кл. – А. Цанова

География и икономика – А. Цанова

Физика и астрономия – П. Атанасова

Изобразително изкуство – И. Павлова

Домашен бит и техника – И. Павлова

Информационни технологии – Т. Рангелова

Физическо възпитание и спорт – Т. Рангелова

Музика – В.Петкова

История и цивилизация -5-ти  – О. Халембаков

 

5 клас- класен ръководител Елена Иванова

6 клас-класен ръководител Мария Петкова

7 клас- класен ръководител Теодора Рангелова