Учители – начален курс:                                             Учител-ЦДО  77 ОУ:

1.клас-      К.Въчинска                                                               1.клас-    Л.Тодорова

2.клас –    П.Ценкова                                                                 2.клас-   Й. Стойчовска

3.клас –    М.Сербезова                                                              3. клас- Т. Недкова

4.клас –    Изолина Рангелова                                                 4. клас-Катя Георгиева


 

Учители – основен курс:

 

Български език и литература –  Е. Иванова

Математика – Хр.Христозов

Английски език  – M. Петкова

Човекът и природата, Биология и  здравно образование –  И. Халембакова

Химия и опазване на околната среда – И. Халембакова

История и цивилизация- – А. Цанова, О.Халембаков

География и икономика – А. Цанова

Физика и астрономия – П. Атанасова

Изобразително изкуство – И. Павлова

Домашен бит и техника – И. Павлова

Информационни технологии – Т. Рангелова

Физическо възпитание и спорт – Т. Рангелова

Музика – В.Петкова

 

5 клас- класен ръководител  Т. Рангелова

6 клас-класен ръководител  Ив.Халембакова

7 клас- класен ръководител Елена Иванова