Учители – начален курс:                                             Учител-ЦДО  77 ОУ:

1.клас-  Изолина Рангелова                                           1.клас –    Катя Георгиева

2.клас –  К.Въчинска                                                        2.клас –     Л.Тодорова

3.клас –    П.Ценкова                                                       3. клас –

4.клас –     М.Сербезова                                                 4. клас –      Т. Недкова


 

Учители – основен курс:

 

Български език и литература –  Е. Иванова

Математика – Хр.Христозов

Английски език  – M. Петкова

Човекът и природата, Биология и  здравно образование –  И. Халембакова

Химия и опазване на околната среда – И. Халембакова

История и цивилизация- – А. Цанова, О.Халембаков

География и икономика – А. Цанова

Физика и астрономия – Хр. Христозов

Изобразително изкуство – И. Павлова

Домашен бит и техника – И. Павлова

Информационни технологии – Т. Рангелова

Физическо възпитание и спорт – Т. Рангелова

Музика – В.Петкова

 

5 клас- класен ръководител  – Елена Иванова

6 клас-класен ръководител  – Т. Рангелова

7 клас- класен ръководител – Ив.Халембакова