GDPRЗащита на личните данни на 77 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).