Дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас за учебна 2017/2018 г.

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г.

Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,

Човекът и природата – 17 май 2018 г.

 

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване в VII клас за учебна 2017/2018 година

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г.