Училището разполага с:

– Осем класни стаи
– Компютърна зала
–  Физкултурен салон и фитнес уреди
– Три външни спортни игрища за волейбол,баскетбол и народна топка

– Заградено спортно игрище за футбол
– Денонощна охрана
– Медицински кабинет
– Бюфет