77 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” се намира в град София- кв.Филиповци.

Построено е през далечната 1875 година, като едноетажна сграда.

По късно през 1911 година с доброволен труд на гражданите на кв.Филиповци са надстроени още два етажа.
Понастоящем в него се обучават 212 деца от 1 до 8 клас.