Във връзка с изискванията на Наредбата 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование през  учебна 2019/2020г. 77 ОУ започна  работата си с  електронен дневник.  За повече информация се обръщайте към класните ръководители. Каним всички родители да си направят регистрация в платформата, за да следят актуална информация в реално време на учениците си. Всеки родител, който се регистрира ще вижда данните САМО за детето си. Достъп до друга информация НЕ Е НАЛИЧНА. Платформата има и мобилна версия. 

Линк за регистрация:https://www.shkolo.bg/

logo

77 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СОФИЯ